+421 918 564 546      facebookinstagram

   abadosts@gmail.com

BillboardV oblasti severného Slovenska naše vonkajšie reklamné plochy BILLBOARDY zaberajú časť, k dosiahnutiu zviditeľnenia sa a skvalitnenia služieb.

Informácie, služby a servis reklamných plôch

- rozmer nosiča: 5100 x 2400 mm / EURO rozmer/

- viditeľná plocha: 5040 x 2380 mm

-  doba prenájmu: štandardne 6 - 12 mesiacov a dlhšie

- najrozšírenejší a neprehliadnuteľný reklamný panel, používaný na cestných ťahoch, ako aj v centrách miest

- cena prenájmu sa odvíja podľa počtu kusov a doby prenájmu

- v cene prenájmu nie je zahrnutá výroba banera – plachty

- všetky ceny klientom uvádzame bez DPH!!!

- realizujeme montáž aj demontáž banera na billboard do 24 hodín, v prípade nepriazne počasia do 48 hodín     

- v prípade poškodenia banera sprayeri, vplyv počasia, vandalizmus vykonáme pre klienta bezplatný servis

- ponúkame možnosť kompletného servisu od grafického návrhu až po tlač banera

- nezodpovedáme za škody spôsobené cudzím zavinením ( vandalizmus, sprejeri, poveternostné vplyvy napr.: vietor, dážď, mraz a pod.) vzniknuté po vylepení, prípadne vyvesení na reklamno-propagačnom materiály

- veľkoplošná tlač banerov do 24 hodín od odsúhlasenia grafického vizuálu prípadne dodania grafiky klientom

- celoročná údržba panelov a okolia

- fotodokumentácia po vylepení reklamného banera ako aj po ukončení reklamnej kampane bude klientovi dodaná v elektronickej podobe / e-mail /, kde si klient môže odkontrolovať, že vybrané plochy zaradené do kampane boli skutočne v danom termíne a podľa požiadavky klienta vylepené.


Sprevádzame Vás od plánovania Vašej kampane až po jej úspešnú realizáciu. Na základe požiadaviek na počet billboardov, dobu prenájmu a obmieňanie motívov, radi odporučíme najvhodnejšiu technológiu realizácie reklamy a prípadne realizáciu sami zabezpečíme.